Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Vjetroenergija...
Energija vjetra...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Obnovljivi izvori energije...
Mreža vjetroturbina...
Upravljanje otpadom
Infracrveno snimanje objekata
Ekološka osvještenost...
Solarna energija...
Obnovljivi izvori energije...
Waste management...
Vjertoelektrane...
Solarni paneli...

Novosti

Projekat FEMRED – IT usluge

U okviru projekta FEMRED  - Upravljanje vanrednom situacijom, poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, potreban je dobavljač za pripremu web i smartphone aplikacije. Molimo zainteresovane kompanije i eksperte da dostave svoje reference na e-mail  adresu office@lir.ba.

Projekat FEMRED – rekonstrukcija odvodnih kanala

U okviru projekta FEMRED  - Upravljanje vanrednom situacijom, poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, potrebne su kompanije za čišćenje, proširivanje i rekonstrukciju odvodnih kanala na teritoriji opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. Molimo zainteresovane kompanije da relevantne reference pošalju na e-mail adresu LIR Evolucije office@lir.ba. LIR Evolucija će naknadno izvršiti selekciju i najkvalitetnijim kandidatima poslati punu tendersku dokumentaciju.

Projekat FEMRED – izrada elaborata

U okviru projekta FEMRED  - Upravljanje vanrednom situacijom, poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, potrebne su kompanije za izradu elaborata regulacije vodotoka Stupčevica od mosta na rezervnoj saobraćajnici do vještačkog jezera u Trnu, na teritoriji Opštine Laktaši. Molimo zainteresovane kompanije da relevantne reference pošalju na e-mail adresu LIR Evolucije office@lir.ba.

Uvodni sastanak projekta FEMRED

U četvrtak 12.01.2017, u hotelu Biser u Derventi, održan je uvodni sastanak projekta FEMRED. Sastanku su prisustvovali predstavnici sve četiri opštine iz područja koje pokriva projekat – Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. Cilj sastanka bio je da se predstavnicima opština detaljno predstavi projekat i njegove aktivnosti i rezultati, te da se uspostavi Upravni odbor projekta u kojem je, pored predstavnika LIR Evolucije i LAG Savus-a, po jedan predstavnik iz sve četiri opštine. Nakon prezentacije projekta, učesnici sastanka su diskutovali o stanju i problemima na sistemu zaštite od poplava na ciljnom području. Nakon provedene analize stanja i rizika, kroz projekat će biti provedeno čišćenje i rekonstrukcija odvodnih kanala ili proširenje kapaciteta pumpnih stanica u svakoj od četiri opštine, a u skladu sa budžetom projekta.

Opširnije: Uvodni sastanak projekta FEMRED

Uspješno realizovan projekat ELLA

LIR Evolucija je uspješno implementirala projekat ELAA Environmental Legislation Analysis and Advocacy - Analiza i promocija legislative za zaštitu životne sredine. Projekat je finansirala: Fondazione Punto.sud (Milano, Italija), u okviru ENV.net mreže. Više o rezultatima i analizama dobijenim kroz projekat može se pronaći na: http://monitoringmatrix.env-net.org/ u dijelu "Bosnia & Herzegovina"

Linkovi