splash04.jpg

OEO (Otpad, Energija, Okolina) sektor www.sewe.ba

 • Upravljanje Otpadom
 • Upravljanje čvrstim otpadom
 • Upravljanje opasnim otpadom
 • Energetska Efikasnost
 • Energetska efikasnost u zgradama
 • Energetska efikasnost u industriji
 • Zaštita i upravljanjem Okolinom
 • Voda (kontrola voda; upravljanje otpadnim vodama)
 • Vazduh (smanjenje emisije stakleničkih gasova i kontrola zagađenosti vazduha)
 • Klimatske promjene i održivi razvoj


Aktivnosti u OEO sektoru

 • Istraživanje i razvoj procesa upravljanja otpadom
 • Treninzi i savjetovanja o mogućnostima ekološkog i efikasnog korištenja otpada
 • Izrada studija i konsultantske usluge iz oblasti reciklaže otpada i zbrinjavanja opasnih vrsta otpada
 • Edukacija i konsultantske usluge iz oblasti zbrinjavanja medicinskog i životinjskog otpada
 • Informisanje o korištenju otpada kao energenta i mjera za smanjenje emisije stakleničkih gasova i zagađenja zraka
 • Optimizacija korištenja tehnološke vode radi smanjenja potrošnje i proizvodnje otpadne vode
 • Treninzi i savjetovanja iz oblasti monitoringa voda.
 • Tehničke i strateške preporuke za poboljšanje e nergetske efikasnosti u industriji
 • Optimizacija energetske efikasnosti u procesu proizvodnje, gradnje ili organizacije.
 • Izrada projekata energetske efikasnosti u zgradarstvu, postavljanje ili renoviranje toplotne izolacije, rasvjete, HVAC itd.
 • Treninzi i kursevi o novim tehnologijama i primjeni „zelene energije“
 • Projekti i konsultantske usluge na polju tržišta energije i strategije
 • Rješavanje regulacionih problema vezanih za energiju i zaštitu okoline
 • Izrada studija o uticaju na okolinu
 • Istraživački rad u oblastima novih tehnologija i obnovljivih izvora energije
   

PROJEKTI

 • Energetska Efikasnost u Jadranskoj regiji, Znanje za investiranje, IPA Adriatic CBC Program
 • Održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore, IPA program prekogranične saradnje BiH i CG
 • Izrada studije ekonomske opravdanosti za izgradnju sortirnice - Čistoća AD Banja Luka
 • BIO FOR ENERGY -Projekt razvoja modela agro-energetskih lanaca preko-graničnom saradnjom i razmjenom znanja - (finansira EU, Interreg IIIA)
 • AIA Aquaculture in Adriatic - Uzgoj ribe i mekušaca u slanim i slatkim vodama zemalja sa izlazom na Jadransko more - (finansira EU, Interreg IIIA)
 • Nadgledanje vode pilot monitoring stanica - (finansira EU, Interreg IIIA)
 • Odvajanje i reciklaža otpada u Kotoru, Crna Gora
 • Istraživanje i konstrukcija pilot projekta za poboljšanje energetske efikasnosti spaljivanjem životinjskog otpada korištenjem procesa gasifikacije u skladu sa regulativama EU
 • Izrada Energetskih audita u prehrambenoj, cementnoj i drvnoj industriji
 • Poboljšanje zaštite vode rijeke Save od otpada sa farmi i klaonica (UNDP - GEF)
 • AniWaste (životinjski otpad) -Jedinstveno rješavanje problema životinjskog otpada sa farmi i klaonica u regiji sjeverozapadna BiH - (finansira EU, CARDS)
   
 • MedWaste Projekt (medicinski otpad) Rješavanje problema medicinskog otpada u gradu Banja Luka - (finansira EU, CARDS) www.sewe.ba
 • „Bardača/Donja Dolina – zaštićeno područje“, finansira CCI – Centri civilnih inicijativa, BiH
 • IFC International Finance Corporation
   
 • A.D. „Čistoća“ Banja Luka – izrada biznis plana za izgradnju sortirnice reciklažnog komunalnog otpada
 • „Brijest“ ZZ Novi Grad, izrada biznis plana za izgradnju pogona za proizvodnju građevinskih ploča od drvnog otpada (biomase) kao sirovine. Takođe, jedna od preporuka je bila i korištenje drvnog otpada za proizvodnju energije.
   
 • BIOMASA - JAČANJE JAVNE SVIJESTI I MOGUĆNOST KORIŠĆENJA ŠUMSKE BIOMASE NA TERITORIJI OPŠTINE GLAMOČ
  Donator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma        
 • LEGEND - Low Enthalpy Geothermal ENergy Demonstration cases for Energy Efficient building in Adriatic area  www.legend-geothermalenergy.eu       

Linkovi