splash04.jpg

LIR Evolucija je neprofitabilna, nevladina razvojna, konsultantska i istraživačka agencija, kvalifikovana da radi na različitim aspektima ekonomskog razvoja, upravljanjem i zaštitom okoline i energetske efikasnosti.

LIR Evolucija  je osnovana 22.11.2012. godine i  pravni je nasljednik LIR - Lokalna Inicijativa Razvoja - osnovane u Banjoj Luci 4.6.2003. godine.

LIR ima dugogodišnje iskustvo u identifikaciji, projektovanju i provođenju integrisanih i razvojnih projekata finansiranih od strane Evropske Unije i drugih donatora.

LIR-ovi konsultanti posjeduju veliko iskustvo u poslovnom razvoju, razvoju ruralnog područja i poljoprivrede, energetske efikasnosti, upravljanja otpadom i zaštitom okoline. Znanja koje posjeduju u gore navedenim oblastima su usklađena sa standardima, regulativama i direktivama Evropske Unije.

MISIJA LIR-a je da provodi i koordiniše razvojne projekte i da pruža konsultantske usluge u cilju postizanja održivog razvoja koji se temelji na ostvarivanju balansa između ekonomske i energetske efikasnosti i očuvanja okoline.

LIR VIZIJA - Razvojna agencija je najbolji instrument koji građani, poslovi, poslovna udruženja i nevladine organizacije mogu da koriste za ekonomsko i socijalno unapređenje. - Konsultantske i razvojne usluge pomažu klijentima u različitim industrijskim granama da na kompetentnim, i za okolinu najboljim načinima, unaprijede ekonomsku efikasnost, zaštite okolinu i sačuvaju energiju.                  

 

LIR Evolucija je članica sljedećih mreža:

CORDIS  https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

Građani za Evropu  http://gradjanizaeuropu.ba/  

DEARs NET  www.dears.net

E-CRIS.RS  http://e-cris.rs.cobiss.net/ 

ECRAN ECF  http://www.ecranetwork.org/

Mreža za ruralni razvoj u BiH   http://www.ruralnamreza.ba/

Linkovi