Vjertoelektrane...
Ekološka osvještenost...
Obnovljivi izvori energije...
Energija vjetra...
Waste management...
Infracrveno snimanje objekata
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Solarni paneli...
Obnovljivi izvori energije...
Solarna energija...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Mreža vjetroturbina...
Vjetroenergija...
Upravljanje otpadom

Novosti

U sklopu SEA-R projekta, LIR Evolucija je organizovala dvije manifestacije u januaru. Prvi događaj, 27.01.2014., je bio zvanično otvaranje fotonaponskih panela postavljenih na krovu fiskulturne sale Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“. Drugi događaj je organizovan 28.01.2014. u Gimnaziji Banja Luka gdje je LIR Evolucija postavila Energy Demo Info Point (EDIP), uređaj koji služi za edukaciju o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Na obe manifestacije bili su prisutne eminentne zvanice, stručnjaci iz pomenutih oblasti, predstavnici medija, škola kao i učenici koji će imati najviše koristi i priliku da u praksi vide kako se koriste obnovljivi izvori energije.   

Linkovi