Vjetroenergija...
Solarna energija...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Mreža vjetroturbina...
Obnovljivi izvori energije...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Obnovljivi izvori energije...
Solarni paneli...
Upravljanje otpadom
Energija vjetra...
Infracrveno snimanje objekata
Vjertoelektrane...
Ekološka osvještenost...
Waste management...

Novosti

Početni sastanak u sklopu projekta INOVAR - Povećanje konkurentnosti i INOVAtivnosti metaloprerađivačkog sektora kroz Razvoj javno privatnog partnerstva je održan 27.12.2017. u Opštini Derventa.

Opšti cilj projekta je povećati konkurentnost malih i srednjih preduzeća (MSP) metaloprerađivačke industrije poboljšanom saradnjom između javnog i privatnog sektora na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i povećanjem inovativnosti u obrazovnom sistemu na području opštine Derventa.

U toku sastanka, projektni partneri, LIR Evolucija, Opština Derventa i preduzeće Metalac MBM d.o.o. su potpisali Sporazum o Partnerstvu.

Projekat se finansira kroz EU ProLocal Program. Ukupna vrijednost projekta je približno 130 400,00 KM.

U okviru projekta će se izvršiti rekonstrukcija učionice u Stručnoj i tehničkoj školi u Derventi i njeno opremanje najmodernijim opremom za autogeno zavarivanje koju će učenici mašinskog smjera koristiti u toku praktične nastave.

 

Linkovi