Vjertoelektrane...
Upravljanje otpadom
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Solarna energija...
Ekološka osvještenost...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Solarni paneli...
Obnovljivi izvori energije...
Energija vjetra...
Mreža vjetroturbina...
Waste management...
Vjetroenergija...
Obnovljivi izvori energije...
Infracrveno snimanje objekata

Novosti

Prvi događaj za umrežanje u sklopu BloW uP projekta organizovan je 22. decembra 2017. godine u Banjaluci od strane projektnih partnera Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i LIR Evolucije. Tema događaja je bila "Remedijacija jalovišta i neiskorištena rudna bogatstva s potencijalom za nanotehnologiju u BiH. Događaju je prisustvovalo je 55 učesnika, predstavnika malih i srednjih preduzeća, istraživačkih instituta, univerziteta, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, ministarstava i organizacija civilnog društva. Prisutni su kroz diskusiju razmjenili svoja znanja, stručnost i iskustva.

Teme su bile sljedeće:

  • Svrha i značaj projekta BloW uP
  • Pregled rudarskih djelatnosti u Republici Srpskoj
  • Teški metali u zemljištu-prirodni depoi vs. ekstrakcija i akumulacija metala usljed antropogenih aktivnosti
  • Tačke zagađenja, remedijacija i rekultivacija- JICA projekat Razvoj Master plana za remedijaciju hotspotova u BiH
  • Procesuiranje i remedijacija rudnog otpada za dobijanje sirovina u nanohemijskim procesima

Projekat će imati za rezultat prenos modela znanja i inovacija razvijenog od Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) u zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope, razvoj novih aplikacija za bolje upravljanje sirovinama i otpadom, jačanje saradnje između lokalnih kompanija, preduzetnika i naučnih institucija, te javno privatnih partnerstava, praktičnu primjenu rezultata naučnih istraživanja u razvoju novih proizvoda/procesa iz otpadnih materijala.

Linkovi