Solarni paneli...
Obnovljivi izvori energije...
Vjertoelektrane...
Upravljanje otpadom
Solarna energija...
Infracrveno snimanje objekata
Ekološka osvještenost...
Obnovljivi izvori energije...
Vjetroenergija...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Energija vjetra...
Waste management...
Mreža vjetroturbina...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere

Novosti

U sklopu krovnog projetka Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU) a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), LIR Evolucija u saradnji sa partnerima: Opštinom Laktaši, JU Zavodom za zapošljavanje RS, preduzećem Krajinamed i Školom učenika u privredi Banja Luka implementira projekat Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti“.

Cilj projekta je povećati zaposlenost i omogućiti samozapošljavanje na geografskom području opština Laktaši, Čelinac i grada Banja Luke, te doprinijeti strateškom razvoju tržišta rada BiH kroz formiranje održivog lokalnog partnerstva za zapošljavanje i usklađivanje ponude i potražnje za kvalifikovanom radnom snagom. 

Projektom će se uspostaviti održivo lokalno partnerstvo za zapošljavanje (Lokalno partnertstvo za zapošljavanje Laktaši), pripremiti i uspostaviti programi obuka za tehničku obradu drveta i obuka iz pčelarstva, održati obuke za tehničku obradu drveta i obuke iz pčelarstva, podijeliti podsticaji za samozapošljavanje u sektoru pčelarstva za 10 nezaposlenih lica, omogućiti zapošljavanje najmanje 60 lica u sektorima drvoprerade i pčelarstva; održati obuka iz informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) za najmanje 40 nezaposlenih lica, održati Sajam poslova u Laktašima, pripremiti izvještaj o analizi strukture nezaposlenih na ciljnom području, te izraditi Akcioni plan zapošljavanja.  Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 200.000 EUR.

Uvodni sastanak projekta  „Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti“ je održan 11.08.2017 u Opštini Laktaši. Partneri na projektu su potpisali Sporazum o partnerstvu, te Statut i pravilnik Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) na teritoriji opština Banja Luka, Laktaši i Čelinac.

Sporazumom o partnerstvu su definisani odnosi, prava i obaveze članova LPZ na teritoriji opština Banja Luka, Laktaši i Čelinac. Statutom i pravilnikom su definisani svrha i ciljevi LPZ, zadaci i način rada, da bi se doprinijelo približavanju ponude i potražnje na tržištu rada.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Laktaši je jedno od 15 partnerstava u Bosni i Hercegovini čiji rad se finasira kroz projekat lokalnih partnerstava za zapošljavanje koji EU finansira sa 4 miliona eura a provodi ILO i za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih i zapošljavanje njih najmanje 620. 

Linkovi