Waste management...
Mreža vjetroturbina...
Upravljanje otpadom
Infracrveno snimanje objekata
Ekološka osvještenost...
Vjertoelektrane...
Solarna energija...
Energija vjetra...
Obnovljivi izvori energije...
Vjetroenergija...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Obnovljivi izvori energije...
Solarni paneli...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere

Novosti

Opština Derventa je 7.11.2017 bila domaćin Finalne Konferencije projekta FEMRED Upravljanje vanrednom situacijom-poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, finansiranog od strane EU.

Projekat je implementiran na području opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad.

  

Cilj projekta je da se ublaže posljedice poplava i spriječe budući negativni efekti putem pilot akcija usmjerenih na revitalizaciju poplavljenih područja, uspostavljanje upravljanja vanrednom situacijom i smanjenjem rizika od poplava.

U okviru projekta je realizovan niz aktivnosti kao što su: 6 treninga na teme organizovanja akcija na ublažavanju efekata i sprečavanju poplava, izrada nadzornih i akcionih planova, izrada strategije zajedničke saradnje u vanrednim situacijama; 4 simulacije uz uključivanje članova kriznog štaba u neformalnu diskusiju u cilju jačanja kapaciteta i spremnosti odgovornog osoblja da reaguju u slučaju vanredne situacije; organizovane 2 terenske vježbe koje su obuhvatile simulaciju spašavanja u vodi, upoznavanje sa osnovnim principima ponašanja spasilaca prilikom prilaženja i pružanja pomoći unesrećenima, te demonstraciju korištenja ronilačke opreme; razvijena je smartphone aplikacija sa meteorološkim podacima, nivoom rijeka i savjetima civilne zaštite za podršku komunikaciji u vanrednoj situaciji poplava; realizovano je 7 pilot akcija revitalizacije poplavljenog područja koje su imale pozitivne efekte na oko 108 000 stanovnika poplavljenih područja u BiH.  Projekat su implementirali projektni partneri LIR Evolucija i LAG Savus, uz podršku Opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. Ukupna vrijednost projekta je oko 430 000 KM.

Linkovi