Energija vjetra...
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Vjertoelektrane...
Upravljanje otpadom
Ekološka osvještenost...
Mreža vjetroturbina...
Obnovljivi izvori energije...
Waste management...
Solarna energija...
Solarni paneli...
Infracrveno snimanje objekata
Vjetroenergija...

Novosti

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad) koji implementira LIR Evolucija i LAG Savus, završeno je čišćenje dijela korita potoka Dobrljača u Opštini Novi Grad. Ukupna dužina uređenja i čišćenja korita od riječnog nanosa je 585m, u dijelu vodotoka od pruge Novi Grad-Dobrljin do ušća u rijeku Unu.

  

LIR Evolucija je u sklopu projekta FEMRED već realizovala pilot akcije na teritoriji opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. U Derventi je očišćen i rekonstruisan kanal Vukovija u dužini od 1022 m. U Laktašima je izvršena regulacija vodotoka Stupčevice od mosta na rezervnoj saobraćajnici do vještačkog jezera u Trnu u dužini od 320 m. U Srbcu su očišćeni i rekonstruisani odvodni kanali Jakšin Potok-Gornji Kaoci u dužini od 900 m, Džainac-Kobaš u dužini od 1300 m i Oraščina-Srbac u dužini 950 m. U Novom Gradu je instalisana i puštena u rad potapajuća muljna pumpa za otpadne vode u stanici Prekosanje, čime je osnažen kapacitet pumpne stanice. Pilot akcije su doprinijele revitalitaciji poplavljenog područja, te omogućile zaštitu lokalnog stanovništva i imovine u slučaju izlivanja rijeka i poplava.  Ukupna vrijednost realizovanih pilot akcija je 137 000 KM. Ukupna vrijednost projekta je približno 430 000 KM, a finansiran je od strane EU.

Linkovi