Ekološka osvještenost...
Obnovljivi izvori energije...
Vjetroenergija...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Upravljanje otpadom
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Infracrveno snimanje objekata
Solarni paneli...
Waste management...
Obnovljivi izvori energije...
Mreža vjetroturbina...
Vjertoelektrane...
Energija vjetra...
Solarna energija...

Novosti

Prvi sastanak partnera međunarodnog BLOW-UP projekta održan je 15-16. maja 2017. na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Banjaluci u zajedničkoj organizaciji PMF, firme Tehnosint i LIR Evolucije.

BloW uP- Prenos modela inovacija i znanja na Balkan: Inovativne sirovine na bazi otpada i razvoj njihovih aplikacija je prvi projekat ove vrste u RS i BiH u cijelosti finansiran od Evropskog Instituta za Inovacije i Tehnologiju.

Praktičan cilj projekta je izrada pilot proizvoda odnosno specijalnog maziva sa nano-železom kao aditivom, koje će biti razvijeno kroz zajedničku saradnju projektnih partnera. Na taj način će se Republika Srpska pridružiti regionima visoko kvalitetnog istraživanja i razvoju proizvoda uz uporebu nano-tehnologija.

Cilj BLOW-UP projekta je da prenese model znanja i inovacija u zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope, podrži razvoj novih aplikacija za bolje upravljanje sirovinama i otpadom.

Kroz projekat će se ojačati saradnja između kompanija i naučnih institucija, osnažiti javno-privatno partnerstvo, te omogućiti praktična primena rezultata naučnog istraživanja u razvoju novih procesa iz otpadnih materijala.

Na konferenciji su se predstavili partneri iz 4 evropske zemlje, uključujući Institut za Molekularnu Nauku i Tehnologiju Nacionalnog Istraživačkog Savjeta (Italija), Institut za Hemiju Ugljenika pri Španskom Nacionalnom Istraživačkom Savjetu, Odsek za industrijsku hemiju “Toso Montanari“ pri Univerzitetu u Bolonji, Institut za Organsku Hemiju sa centrom za Fitohemiju pri Bugarskoj Akademiji Nauka, Grupa Materijala za energiju i životnu sredinu pri Univerzitetu Politecnico di Milano, Odjeljenje zaštite životne sredine i hemijskog inžinjerstva na Univerzitetu Oulu, Odjeljenje industrijskog inžinjerstva Univerziteta u Salernu, Odjeljenje hemije na Fakultetu Prirodnih Nauka u Banja Luci, kompanija Tehnosint i LIR Evolucija.

Ovaj projekat je počeo 1. aprila i trajaće dve godine.

Linkovi