Energija vjetra...
Ekološka osvještenost...
Vjertoelektrane...
Mreža vjetroturbina...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Solarni paneli...
Obnovljivi izvori energije...
Infracrveno snimanje objekata
Vjetroenergija...
Upravljanje otpadom
Obnovljivi izvori energije...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Waste management...
Solarna energija...

Novosti

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad), LIR Evolucija je realizovala pilot akcije. Projekat FEMRED finansira Evropska unija. Vrijednost projekta je 198 000 EUR, od kojih je 70 000 EUR iskorišteno za pilot akcije - radove na revitalizaciji poplavljenih područja.

Radovi u Novom Gradu obuhvataju nabavku, instalaciju i puštanje u rad potapajuće muljne pumpe za otpadne vode u stanici Prekosanje. Radovi su počeli krajem marta i  završeni su u junu. Proširenje kapaciteta pumpne stanice Prekosanje će obezbijediti zaštitu lokalnog stanovništva i imovine u slučaju obilnih padavina i podzemnih voda, te osigurati rezervnu jedinicu u slučaju otkazivanja postojeće pumpe. Projekat je podržala i sufinansirala Opština Novi Grad. 

Puštanje u rad potapajuće muljne pumpe, Opština Novi Grad

 

Radovi u Srpcu obuhvataju čišćenje i rekonstrukciju odvodnih kanala Jakšin Potok-Gornji Kaoci u dužini od 900 m, Džainac-Kobaš u dužini od 1300 m i Orašnica-Srbac u dužini 950 m. Radovi su otpočeli krajem marta i završeni su u junu. Čišćenje ovih kanala će osigurati zaštitu lokalnog stanovništva i imovine u slučaju izlijevanja rijeka, te omogućiti da okolno zemljište bude stavljenu u funkciju poljoprivrednog uzgoja. Projekat je podržala i sufinansirala Opština Srbac. 

Jakšin Potok-Kaoci prije i poslije radova, Opština Srbac

 

 

Radovi u Derventi obuhvataju čišćenje i rekonstrukciju kanala Vukovija u ukupnoj dužini od 1022 metara. Radovi su počeli polovinom aprila i završeni su u junu. Čišćenje odvodnog kanala Vukovija će osigurati zaštitu lokalnog stanovništva i imovine u slučaju velikih padavina i izlijevanja rijeka. Projekat je podržala i sufinansirala Opština Derventa. 

Kanal Vukovija prije i nakon radova, Opština Derventa

 

Opština Laktaši je, u saradnji sa timom LIR Evolucije, definisala potrebnu pilot akciju na svom području- regulaciju vodotoka Stupčevice od mosta na rezervnoj saobraćajnici do vještačkog jezera u Trnu. Radovi su počeli krajem jula i završeni u avgustu. Projekat je podržala Opština Laktaši. 

Stupčevica prije i nakon radova, Opština Laktaši

 

U okviru projekta FEMRED partner LAG SAVUS je u prethodnom periodu implementirao četiri radionice na temu upravljanja vanrednom situacijom-poplavama u opštinama Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad i dvije terenske vježbe spašavanja na vodi i pod vodom u opštinama Derventa i Novi Grad. 

Provođenjem aktivnosti u okviru projekta FEMRED, nastoji se uticati na jačanje kapaciteta u upravljanju vanrednom situacijom u uslovima poplava, umanjiti štete nastale u prethodnim poplavama i spriječiti ili umanjiti negativne efekte od budućih poplava.

Projektom će se u narednom periodu pružiti podrška lokalnim vlastima u razvoju Nadzornih i Akcionih planova za smanjivanje šteta u slučaju poplava, upravljanje vanrednim situacijama kao i uspostavljanje održivog upravljanja riječnim tokovima u regiji Derventa.

Linkovi