Solarni paneli...
Obnovljivi izvori energije...
Energija vjetra...
Solarna energija...
Waste management...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Vjertoelektrane...
Mreža vjetroturbina...
Ekološka osvještenost...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Vjetroenergija...
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom
Infracrveno snimanje objekata

Novosti

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad), opština Laktaši je u saradnji sa timom LIR Evolucije definisala potrebnu pilot akciju na svom području. Projekat finansira Evropska unija. U cilju definisanja detalja potrebnih radova, ugovarač Routing d.o.o. je pripremio “Elaborat regulacije vodotoka Stupčevice od mosta na rezervnoj saobraćajnici do vještačkog jezera u Trnu”. Na osnovu Elaborata, opština Laktaši je dobila vodnu saglasnost za projektnu dokumentaciju od JU “Vode Srpske” Bijeljina. Implementacija pilot akcije će trajati dva mjeseca. Projekat je podržala i sufinansirala Opština Laktaši.

  

Stupčevica prije radova

Linkovi