Solarna energija...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Vjertoelektrane...
Upravljanje otpadom
Mreža vjetroturbina...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Obnovljivi izvori energije...
Ekološka osvještenost...
Waste management...
Obnovljivi izvori energije...
Solarni paneli...
Energija vjetra...
Vjetroenergija...
Infracrveno snimanje objekata

Novosti

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad), opština Laktaši je u saradnji sa timom LIR Evolucije definisala potrebnu pilot akciju na svom području. Projekat finansira Evropska unija. U cilju definisanja detalja potrebnih radova, ugovarač Routing d.o.o. je pripremio “Elaborat regulacije vodotoka Stupčevice od mosta na rezervnoj saobraćajnici do vještačkog jezera u Trnu”. Na osnovu Elaborata, opština Laktaši je dobila vodnu saglasnost za projektnu dokumentaciju od JU “Vode Srpske” Bijeljina. Implementacija pilot akcije će trajati dva mjeseca. Projekat je podržala i sufinansirala Opština Laktaši.

  

Stupčevica prije radova

Linkovi