Energija vjetra...
Solarna energija...
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom
Infracrveno snimanje objekata
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Waste management...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Solarni paneli...
Ekološka osvještenost...
Vjertoelektrane...
Vjetroenergija...
Mreža vjetroturbina...
Obnovljivi izvori energije...

Novosti

U okviru projekta FEMRED  - Upravljanje vanrednom situacijom, poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, potrebne su kompanije za čišćenje, proširivanje i rekonstrukciju odvodnih kanala na teritoriji opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. Molimo zainteresovane kompanije da relevantne reference pošalju na e-mail adresu LIR Evolucije office@lir.ba. LIR Evolucija će naknadno izvršiti selekciju i najkvalitetnijim kandidatima poslati punu tendersku dokumentaciju.

Linkovi