Ekološka osvještenost...
Vjertoelektrane...
Infracrveno snimanje objekata
Obnovljivi izvori energije...
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Solarni paneli...
Waste management...
Upravljanje otpadom
Vjetroenergija...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Energija vjetra...
Mreža vjetroturbina...
Solarna energija...

Novosti

U okviru projekta FEMRED  - Upravljanje vanrednom situacijom, poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, potrebne su kompanije za čišćenje, proširivanje i rekonstrukciju odvodnih kanala na teritoriji opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. Molimo zainteresovane kompanije da relevantne reference pošalju na e-mail adresu LIR Evolucije office@lir.ba. LIR Evolucija će naknadno izvršiti selekciju i najkvalitetnijim kandidatima poslati punu tendersku dokumentaciju.

Linkovi