Obnovljivi izvori energije...
Mreža vjetroturbina...
Energija vjetra...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom
Solarni paneli...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Ekološka osvještenost...
Solarna energija...
Waste management...
Infracrveno snimanje objekata
Vjetroenergija...
Vjertoelektrane...

Novosti

U okviru projekta FEMRED  - Upravljanje vanrednom situacijom, poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, potrebne su kompanije za čišćenje, proširivanje i rekonstrukciju odvodnih kanala na teritoriji opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. Molimo zainteresovane kompanije da relevantne reference pošalju na e-mail adresu LIR Evolucije office@lir.ba. LIR Evolucija će naknadno izvršiti selekciju i najkvalitetnijim kandidatima poslati punu tendersku dokumentaciju.

Linkovi