Vjetroenergija...
Solarna energija...
Infracrveno snimanje objekata
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Vjertoelektrane...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Obnovljivi izvori energije...
Energija vjetra...
Waste management...
Solarni paneli...
Ekološka osvještenost...
Upravljanje otpadom
Mreža vjetroturbina...

Novosti

U okviru projekta FEMRED  - Upravljanje vanrednom situacijom, poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, potrebne su kompanije za čišćenje, proširivanje i rekonstrukciju odvodnih kanala na teritoriji opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. Molimo zainteresovane kompanije da relevantne reference pošalju na e-mail adresu LIR Evolucije office@lir.ba. LIR Evolucija će naknadno izvršiti selekciju i najkvalitetnijim kandidatima poslati punu tendersku dokumentaciju.

Linkovi