Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Infracrveno snimanje objekata
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Upravljanje otpadom
Mreža vjetroturbina...
Vjertoelektrane...
Energija vjetra...
Obnovljivi izvori energije...
Solarni paneli...
Solarna energija...
Ekološka osvještenost...
Vjetroenergija...
Waste management...
Obnovljivi izvori energije...

Novosti

U okviru projekta FEMRED  - Upravljanje vanrednom situacijom, poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, potrebne su kompanije za izradu elaborata regulacije vodotoka Stupčevica od mosta na rezervnoj saobraćajnici do vještačkog jezera u Trnu, na teritoriji Opštine Laktaši. Molimo zainteresovane kompanije da relevantne reference pošalju na e-mail adresu LIR Evolucije office@lir.ba.

Linkovi