Mreža vjetroturbina...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Ekološka osvještenost...
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Solarni paneli...
Energija vjetra...
Infracrveno snimanje objekata
Upravljanje otpadom
Vjertoelektrane...
Solarna energija...
Obnovljivi izvori energije...
Waste management...
Vjetroenergija...

Novosti

U okviru projekta FEMRED  - Upravljanje vanrednom situacijom, poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, potrebne su kompanije za izradu elaborata regulacije vodotoka Stupčevica od mosta na rezervnoj saobraćajnici do vještačkog jezera u Trnu, na teritoriji Opštine Laktaši. Molimo zainteresovane kompanije da relevantne reference pošalju na e-mail adresu LIR Evolucije office@lir.ba.

Linkovi