Solarna energija...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Waste management...
Infracrveno snimanje objekata
Mreža vjetroturbina...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Vjetroenergija...
Ekološka osvještenost...
Upravljanje otpadom
Solarni paneli...
Energija vjetra...
Obnovljivi izvori energije...
Obnovljivi izvori energije...
Vjertoelektrane...

Novosti

U okviru projekta FEMRED  - Upravljanje vanrednom situacijom, poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, potrebne su kompanije za izradu elaborata regulacije vodotoka Stupčevica od mosta na rezervnoj saobraćajnici do vještačkog jezera u Trnu, na teritoriji Opštine Laktaši. Molimo zainteresovane kompanije da relevantne reference pošalju na e-mail adresu LIR Evolucije office@lir.ba.

Linkovi