Vjertoelektrane...
Energija vjetra...
Upravljanje otpadom
Obnovljivi izvori energije...
Solarni paneli...
Obnovljivi izvori energije...
Ekološka osvještenost...
Vjetroenergija...
Infracrveno snimanje objekata
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Solarna energija...
Mreža vjetroturbina...
Waste management...

Novosti

U okviru projekta FEMRED  - Upravljanje vanrednom situacijom, poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, potrebne su kompanije za izradu elaborata regulacije vodotoka Stupčevica od mosta na rezervnoj saobraćajnici do vještačkog jezera u Trnu, na teritoriji Opštine Laktaši. Molimo zainteresovane kompanije da relevantne reference pošalju na e-mail adresu LIR Evolucije office@lir.ba.

Linkovi