Energija vjetra...
Infracrveno snimanje objekata
Solarna energija...
Mreža vjetroturbina...
Waste management...
Upravljanje otpadom
Ekološka osvještenost...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Vjertoelektrane...
Obnovljivi izvori energije...
Vjetroenergija...
Obnovljivi izvori energije...
Solarni paneli...

Novosti

Partneri iz Bosne i Hercegovine uključeni u implementaciju projekta Adriafootouring (Adriatic Food and Turism, Innovative SMEs) www.adriafootouring.eu, LIR Evolucija i prijedorska razvojna agencija PREDA  su 13. Juna 2014 godine, organizovale Regionalnu konferenciju u hotelu Monument na Kozari.

Regionalna konferencija  (www.adriafootouring-rc-bih.preda.rs.ba) bila je odlična prilika da se promoviše projekat WellFood imajući u vidu da oba projekta povezuju slični ciljevi i da se obraćaju sličnim ciljnim grupama.

Regionalna konferencija projekta Adriafootouring okupila je mnoge relevantne učesnike na jednom mjestu. Prije svega to su predstavnici lokalne vlasti grada Prijedora, Vlade Republike Srpske (Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske), nacionalne info tačke za program Horizont 2020, turističke organizacije, nevladine organizacije te projektni partneri iz Italije i Crne Gore. Ukupno 58 učesnika iz sektora prehrane i turizma je učestvovalo na konferenciji.

Službenik na WellFood projektu, LIR Evolucije, Igor Lukić je predstavio projekat učesnicima konferencije. Na početku su prisutni upoznati sa partnerskom strukturom i finansijskim potencijalom projekta WellFood. U nastavku su učesnici konferencije imali priliku da se upoznaju sa detaljima projekta, sa njegovim ciljevima i najvažnije sa očekivanim rezultatima projekta. Posebno je naglašen značaj ADRIFOOD klastera kao bitnog alata za razvoj sektora prehrane u Bosni i Hercegovini, ali i projekta u cjelini. Imajući u vidu da će ADRIFOOD klaster biti mreža istraživača, eksperata, proizvođača hrane i potrošača, on može da bude osnova za inovacije koje će dovesti do nastanka održivog prehrambenog sektora, koji će proizvoditi sigurne, kvalitetne i sledljive proizvode. Danas su nove ideje i razmjena znanja od izuzetnog značaja za razvoj prehrambenog sektora u zemljama kakva je Bosna i Hercegovina. Nedostatak finansijskih sredstava neophodnih za uvođenje novih tehnologija i za razvoj sektora poljoprivrede moguće je prevazići kroz projekte kakav je WellFood. Projekat WellFood usmjeren je ka saradnji između interesnih grupa iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, zemalja koje su uključene u projekat, omogućavajući tako kreiranje inovacija i razmijenu znanja.

Na kraju prezentacije istaknuta je vizija projekta koja Jadranski region vidi kao mjeste gdje se proizvodi sigurna i kvalitetna hrana. 

Linkovi