Obnovljivi izvori energije...
Infracrveno snimanje objekata
Mreža vjetroturbina...
Ekološka osvještenost...
Vjetroenergija...
Solarna energija...
Waste management...
Vjertoelektrane...
Solarni paneli...
Upravljanje otpadom
Obnovljivi izvori energije...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Energija vjetra...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere

Novosti

LIR Evolucija i PREDA Agencija za Ekonomski Razvoj Grada Prijedor zajednički su organizovali  2. Međunarodni Sastanak Partnera i Regionalnu Konferenciju projekta ADRIA FOOTOURING u hotelu Monument, Nacionalni park Kozara, BiH, u periodu  11-13., juna 2014.

Na Sastanku su učestvovali ADRIAFOOTOURING projektni partneri iz Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Crne Gore i Albanije. Prva dva dana Sastanka su bila posvećena diskusiji o napretku projekta, provođenju aktivnosti, postignutim rezultatima, finansijskoj implementaciji projekta i pitanjima koja se tiču ​projektne implementacije.

Regionalna Konferencija je održana trećeg dana, 13. juna 2014. Na Regionalnoj konferenciji su učestvovali partneri na projektu i značajni lokalni akteri (stejkholderi) iz sektora hrane i turizma, kao što su predstavnici Univerziteta u Banjaluci, predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i saradnju, predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predstavnici Zajedničkog Tehničkog Sekretarijata (JTS) BiH, predstavnici Oxfam Italije, predstavnici LINK Mostara, UPIP Žepča, NBR Modriče, Turistička organizacija Grada Prijedor, Turistička organizacija grada Banjaluka i PLOD Centar Bihać. Učesnici na Regionalnoj konferenciji su stekli znanje o mogućnostima finansiranja inovativnih projekata u sektorima hrane i turizma, kao i primjerima najboljih praksi u sektorima hrane i turizma.

Na Regionalnoj Konferenciji, učesnici su donijeli sljedeće zaključke:

-          Sektori hrane i turizma u BiH imaju potencijal,

-          Za dobre ideje postoje različite mogućnosti finansiranja,

-          Postoje najbolje prakse u ovim sektorima,

-          Adria Footouring može pružiti različite mogućnosti zainteresovanim stranama iz ovih sektora, posebno kroz implementaciju virtualnog inkubatora,

-          U Bosni i Hercegovini potražnja za tradicionalnom hranom je veća od ponude.

 

Više informacija o Regionalnoj Konferenciji dostupni su na sljedećem sajtu http://adriafootouring-rc-bih.preda.rs.ba/

      

 

 

Linkovi