Mreža vjetroturbina...
Vjetroenergija...
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Obnovljivi izvori energije...
Infracrveno snimanje objekata
Upravljanje otpadom
Waste management...
Vjertoelektrane...
Solarna energija...
Solarni paneli...
Energija vjetra...
Obnovljivi izvori energije...
Ekološka osvještenost...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...

Novosti

U Sarajevu je 25. aprila u hotelu “Radon Plaza” održana osnivačka skupština Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini. Uspješnim radom i zaključcima osnivačke skupštine, Bosna i Hercegovina je po prvi put dobila formalnu mrežu organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem. LIR Evolucija je jedan od osnivača. Više informacija možete pronaći ovde

            

Linkovi