Mreža vjetroturbina...
Upravljanje otpadom, recikliranje i...
Waste management...
Obnovljivi izvori energije...
Vjertoelektrane...
Energija vjetra...
Infracrveno snimanje objekata
Termografski prikaz objekta, uz koristenje IC kamere
Ekološka osvještenost...
Vjetroenergija...
Upravljanje otpadom
Solarna energija...
Obnovljivi izvori energije...
Solarni paneli...

Novosti

LIR Evolucija će organizovati prvi TERRE trening seminar 26. decembra 2013. na temu "Obnovljivi izvor energije – energija biomase".

Aktivnosti u okviru trening seminara su sljedeće:

- Prezentacija TERRE opšti pristup: Učešće i izgradnja kapaciteta u projektnim aktivnostima

- Prezentacija o obnovljivim izvorima energije

- Primjer iz prakse- praktična simulacija

Seminaru će prisustvovati učesnici koji će graditi zajedničke interese za korišćenje obnovljivih izvora energije kao efektivnog pokretača za održiv lokalni razvoj; a to su predstavnici lokalne vlasti, javnih preduzeća, javnih i edukativnih ustanova, poljoprivrednici, predstavnici firmi iz sektora obnovljivih izvora energije, finansijskih ustanova, nevladine organizacije i ostali.                                  

Predavač je direktor LIR Evolucije, dipl.mašinski inženjer Slaviša Jelisić.                      

Za više informacija, možete se obratiti na tel: +38751 303 227.

TERRE  - Teritorija, Energija i Zapošljavanje je naziv projekta koji je zvanično odobren od strane Programa prekogranične saradnje zemalja Jugoistočne Evrope. Opšti cilj projekta je da pokaže kako pažljivo, racionalno i integrisano iskorištavanje obnovljivih izvora energije (iz izvora kao što su biomasa, sunce, voda, vjetar), predstavlja efektivan pokretač za  održiv lokalni razvoj u ciljnim regijama, baziran na partnerstvu između javnih institucija, pojedinaca i lokalnih zajednica. 

Linkovi